Strona Główna

www.niepodlegla.gov.pl


UWAGA!!!!!

Ze względu na trwający remont oraz sytuację epidemiologiczną PSSE w Oleśnie

nie przyjmuje petentów

wszelkie sprawy proszę załatwiać telefonicznie,

tel. 22 25 00 115

korespondencję przesyłać pocztą.


AKTUALNE WYTYCZNE DLA PRZEDSZKOLI


AKTUALNE WYTYCZNE DLA SZKÓŁJak organizować kształcenie w czasie epidemii – zalecenia dla dyrektorów szkół

LINK 1

LINK 2


KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.

KOMUNIKAT XII dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.


+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi


Wytyczne dotyczące salonów fryzjerskich

Wytyczne dla zakładów kosmetycznych


                Główny Inspektor Sanitarny uprzejmie informuję o uruchomieniu tegorocznej edycji Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. Zarządzenie Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Urzędu – www.pip.gov.pl – w zakładce Konkursy PIP.


Wytyczne GIS dla PRZEDSZKOLI


Wstrzymanie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych

 

Jedno przemyślenie nt. „Strona Główna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.