Strona Główna

www.niepodlegla.gov.pl

 


KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.

KOMUNIKAT XII dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.


+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi


 

Wytyczne dotyczące salonów fryzjerskich

Wytyczne dla zakładów kosmetycznych


                Główny Inspektor Sanitarny uprzejmie informuję o uruchomieniu tegorocznej edycji Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. Zarządzenie Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Urzędu – www.pip.gov.pl – w zakładce Konkursy PIP.


Wytyczne GIS dla PRZEDSZKOLI


UWAGA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie zwraca się z prośba o pilny kontakt osoby podróżujące w dniu 17.03.2020r pociągiem Intercity relacji Warszawa Wschodnia – > Zielona Góra wagonem TLK 17106 godz. odjazdu 14:30


Wstrzymanie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych


Od dnia 18.03.2020r do odwołania nie będą przyjmowane próby w kierunku badań na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella. Najbliższy punkt pobierania tych próbek znajduje się w Oddziale Laboratoryjnym w Kluczborku przy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kluczborku ul. Jagiellońska 8 tel.77 4472006; 77 4182257 wew. 25 ; tel./fax 77 4472004. Email-labkluczbork@wsseopole.pl


Na podstawie §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U z 2020r poz. 433)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie informuje, iż od dnia 16.03.2020r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnie nie będzie obsługiwała klientów na miejscu w siedzibie Stacji.

Wszelkie sprawy pilne można załatwić w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA uruchomionym przy bocznym wejściu do Stacji.

Kontakt ze Stacją możliwy jest poprzez e-mail psse.olesno@pis.gov.pl

lub telefonicznie:   34 3582673,  34 3582684

nr wewnętrzne:

EP – 22

HŻ – 23

HP – 26

HK – 25

HDM – 29

OPZ – 31

ST – 33

DEA – 27

Wszelkie informacje na temat koronawirusa można uzyskać  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 17.00, w soboty i niedziele od 9.00- do 14.00 pod nr telefonu 34 3582673  i 34 3582684 , a po godzinach pracy pod nr tel. 693 628 983

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.