Strona Główna

www.niepodlegla.gov.pl


Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego    


Komunikaty V i VI Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych Dla Zdrowia w Środowisku Pracy, odnoszących się do wartości dopuszczalnego narażenia zawodowego ustalonego w UE lub znajdujących się w projektach. (dot. spalin emitowanych z silników Diesla, kadmu, berylu, arsenu, formaldehydu, trichloroetenu i innych.)


http://sk.gis.gov.pl


POSTĘPOWANIE Z ŻYWNOŚCIĄ PODCZAS POWODZI

POSTĘPOWANIE ZE STUDNIAMI W TRAKCIE POWODZI


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie informuje, że na dzień 7 grudnia 2018r. przypadają obchody  Krajowego Dnia Szczepień Ochronnych.

Choroby zakaźne cały czas zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. Najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem ochrony przed  tymi chorobami, powikłaniami związanymi z nimi, trwałym uszczerbkiem zdrowia lub śmiercią z ich powodu są szczepienia ochronne. Szczepienia chronią nie tylko osoby zaszczepione (które uzyskują odporność indywidualną), lecz także całe społeczeństwo – tworzy się tzw. odporność zbiorowiskowa.

Informacje dotyczące szczepień ochronnych można znaleźć na stronie internetowej

szczepienia.info

Szczegółowe informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem:

tel. 34 358 26 73 wew. 22

ABC – szczepienia


Informacje w sprawie HIV

Mini rozmówki rodzinne


WŚCIEKLIZNA U ZWIERZĄT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie pragnie zwrócić uwagę na zagadnienie wciąż obecnej i groźnej choroby, jaką jest wścieklizna.  To wysoce niebezpieczna, wirusowa choroba zakaźna zwierząt domowych i wolno żyjących, mogąca przenieść się na człowieka.

Symptomy i przebieg choroby u wszystkich gatunków zwierząt są podobne a podejrzenie wystąpienia wścieklizny mogą nasuwać następujące objawy:

 • gorączka,
 • diametralna zmiana charakteru – zwierze o agresywnym zachowaniu może nagle stać się uległe. Natomiast spokojne staje się agresywne,
 • zmiana zwyczajów głównie  z trybu życia z dziennego na nocny i odwrotnie,
 • nagłe ataki szału,
 • ślinotok, czyli tzw. piana z pyska,
 • wyczulenie na bodźce, jak dźwięk czy światło,
 • światłowstręt,
 • wodowstręt,
 • drgawki,
 • porażenie mięśni żuchwy i przełyku,
 • zapadnięcie w śpiączkę,
 • w przypadku zwierząt dzikich brak odczuwania lęku przed człowiekiem.

Do zakażenia człowieka dochodzi na drodze kontaktu bezpośredniego – przez pokąsanie, oślinienie uszkodzonej skóry. Jeżeli podejrzane zwierzę można odizolować, zostaje ono poddane trwającej 15 dni przyżyciowej obserwacji weterynaryjnej. Jeżeli podejrzane zwierze padło, wykonywane jest pośmiertne badanie zwierzęcia. Stąd, tak ważne jest zgłaszanie każdego przypadku kontaktu bezpośredniego człowieka z podejrzanym zwierzęciem lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej oraz każdego przypadku znalezienia padłego dzikiego zwierzęca na terenie posesji –inspekcji weterynaryjnej.

Zgodnie  z  obowiązującym prawem w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,  w  tym  w szczególności wystąpienia objawów neurologicznych u zwierząt, znacznej liczby nagłych ich padnięć,  posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej (lekarzy  weterynarii), albo wójta (burmistrza).

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie podkreśla, iż obowiązkiem każdego właściciela psa jest poddać zwierzę szczepieniu raz do roku.  Odnotowanie tego faktu musi dokonać lekarz weterynarii w świadectwie potwierdzającym przeprowadzenia szczepienia, które to trzeba przechowywać i w razie potrzeby okazywać właściwym organom.


Afrykański pomór świń (ASF)


Sposób postępowania w różnych sytuacjach pogodowych


Oferta w zakresie badań laboratorium WSSE w Opolu

Informacja w sprawie badań w kierunku ODRY

 Laboratorium Badań Klinicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu  ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole wykonuje badania w kierunku ODRY- przeciwciała w klasie IgG.
Materiał do badania (krew) pobierany jest w dniach od poniedziałku – piątku     w godzinach 7.30- 13.00, koszt badania wynosi 50 zł.
Szczegółowe informacje pod nr 77  4426985, 77  4426941.

Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego


Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Oleśnie prowadzi badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella, w następujących terminach:

Kalendarz pobierania próbek na nosicielstwo w 2019 roku

Koszt badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella wynosi 90 zł.

 

DOPALACZE

https://wsseopole.pis.gov.pl/?dep=86

http://www.dopalaczeinfo.pl/

http://www.narkomania.gov.pl/portal


Lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych zamieszkałych na terenie województwa opolskiego


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *