Higiena Pracy

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Substancje niebezpieczne w miejscu pracy mogą powodować najróżniejsze problemy zdrowotne i choroby, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Celem zaplanowanej na lata 2018–2019 kampanii jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej kampanii  https://healthy-workplaces.eu/

HP

Jeśli jesteś przedsiębiorcą poprawiającym swoimi działaniami warunki pracy w zakładzie pracy, to zachęcamy Cię do udziału w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk.


Kampania „Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Spójrz na etykietę”

W dniu 1 czerwca 2015 r. w całej Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać nowe oznakowania chemikaliów, w tym także produktów chemii gospodarczej, dostępnych w sklepach dla indywidualnych konsumentów.

Abu zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem chemikaliów Biuro do Spraw Substancji Chemicznych uruchamia społeczną kampanię informacyjną „Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Spójrz na etykietę”. Piktogramy znajdujące się na etykietach wskazują zagrożenia fizyczne, dla środowiska a przede wszystkim  dla zdrowia człowieka. Warto wiedzieć co oznaczają i jakie niebezpieczeństwo grozi w przypadku nieprawidłowego stosowania produktów chemicznych.

Azbest może być zagrożeniem dla Ciebie i Twoich najbliższych

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jego niewidoczne gołym okiem włókienka podczas wdychania docierają do płuc, gdzie zostają już na zawsze. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach. Nowotwory mogą rozwijać się 20 – 30 a nawet 50 lat od momentu narażenia. Im więcej jest włókien w powietrzu, którym oddychamy, tym większe jest ryzyko zachorowania na choroby wywołane azbestem. Azbest może wywoływać choroby układu oddechowego, nowotwory złośliwe i inne poważne zmiany w płucach. Z powodu chorób wywołanych azbestem każdego roku na świecie umiera nawet 100 tysięcy osób!

Ulotka 1

Ulotka 2

Nowe przepisy dotyczące prekursorów narkotykowych kategorii 2

Informujemy, że 1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2015.875). Zgodnie z nowymi przepisami:

  • Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 mają obowiązek rejestracji takiej działalności.
  • Organem odpowiedzialnym za rejestrację i prowadzenie krajowego rejestru podmiotów gospodarczych i użytkowników, którym przyznano rejestrację, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 273/2004 o prekursorach narkotykowych (art. 3 ust.6), jest Inspektor do spraw Substancji Chemicznych. Przyznanie, odmowa przyznania, zawieszenie lub unieważnienie rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  • Dotychczasowy wykaz prekursorów kategorii 2 uległ zmianie w ten sposób, że wydzielono dwie podkategorie:
  L.p. substancja kod NS CAS wartość progowa
Podkategoria 2A
1 bezwodnik octowy 2915 24 00 108-24-7 100 l
Podkategoria 2B
2 kwas fenylooctowy 2916 34 00 103-82-2 1 kg
3 kwas antranilowy 2922 43 00 118-92-3 1 kg
4 piperydyna 2933 32 00 110-89-4 0,5 kg
5 nadmanganian potasu 2841 61 00 7722-64-7 100 kg

oraz sole ww. substancji w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.

Użytkownicy prekursorów kategorii 2A mają obowiązek, przed ich nabyciem, Wnioski do Inspektora o uzyskanie rejestracji należy przysyłać drogą pocztową na adres Biura do Spraw Substancji Chemicznych: ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź.

Procedura rejestracji jest określona w art. 9 rozporządzenia (UE) 2015/1013, zaś zakres wymaganej we wniosku informacji podaje art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/1011.

  • uzyskać rejestrację u Inspektora do spraw Substancji Chemicznych.

 

Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci

 

kapsułki