Kierownictwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Oleśnie 
mgr inż. Izabela Pietrzak