Komórki organizacyjne

Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Oleśnie
mgr inż. Izabela Pietrzak

Epidemiologia

Kierownik działu – mgr Teresa Żółtaszek telefon wew. 22

Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Kierownik działu – mgr inż. Andrzej Cwynar telefon wew. 23

Higiena Pracy

Kierownik działu – mgr inż. Marzena Krzemińska telefon wew. 26

Higiena Komunalna

Kierownik działu – mgr inż. Dawid Świderski telefon wew. 25

Higiena Dzieci i Młodzieży

mgr Irena Nowak telefon wew. 29

Promocja Zdrowia

Katarzyna Wieczorek telefon wew. 31

Statystyka

inż. Wojciech Grzebiela telefon wew. 33

Główna Księgowa

mgr Iwona Piotruk-Psyk telefon wew. 27