KORONAWIRUS

Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS


Wytyczne dla zarządzających budynkami


Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2


Wytyczne GIS, MZ i MEN


Wytyczne dla branż


Koronawirus – informacje i zalecenia


Kolejne kroki w walce z koronawirusem


WZÓR WNIOSKU

Wniosek prosimy przesyłać drogą mailową   na adres:   psse.olesno@pis.gov.pl

O zaświadczenie ubiegają się osoby, które wróciły z zagranicy do 31.03 lub osoby, którym zagraniczny pracodawca nie akceptuje własnych oświadczeń o odbywaniu kwarantanny (informacja taka jest wtedy umieszczona na dole wniosku). Wszystkie inne osoby muszą same wystosować pisemne oświadczenie do pracodawcy do 3 dni od zakończenia kwarantanny o jej odbywaniu zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 697) lub  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 maja  2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792).


W związku z niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS – Co V – 2, które stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał „Komunikat z dnia 13.03.2020 r. w sprawie udzielania odstępstwa od wymogów rejestracyjnych przewidzianego w art. 55 ust.1 rozporządzenia nr 528/2012 dotyczącego produktów biobójczych w związku z pandemią wywołaną korona wirusem SARS – CoV – 2”.

Przedmiotowe pozwolenia wydaje się na okres nieprzekraczający 180 dni, na udostępnianie na rynku lub stosowanie produktu biobójczego niespełniającego wymogów rozporządzenia 528/2012.

Zaktualizowany Wykaz Produktów Biobójczych, m.in. tych rejestrowanych zgodnie z art. 55 ust. 1 (wykaz cz. II) jest dostępny na stronie

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyn-i-wykazy/produktybiob%C3%B3jcze


Opinia NIZP i PZH w sprawie zaleceń dla instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych


Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia chorobowe od ZUS w związku z odbywaniem kwarantanny


Aplikacja Kwarantanna domowa


Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem


Schemat postępowania dla POZ, AOS, NiŚOZ

Schemat postępowania – Szpitale

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia  koronawirusem


Ważnie informacje dot. nowego koronawirusa 2019-nCoV 

Ważne informacje dotyczące zachorowań na zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem 2019-nCoV można śledzić
na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz WSSE w Opolu:
https://wsseopole.pis.gov.pl/?news=298