Miesiąc

Dni pobierania próbek na nosicielstwo 2019

Styczeń

16

30

Luty

13

27

Marzec

13

27

Kwiecień

10

24

Maj

15

29

Czerwiec

12

Lipiec

17

Sierpień

14

Wrzesień

11

25

Październik

9

23

Listopad

13

27

Grudzień

11