Miesiąc

Dni pobierania próbek na nosicielstwo

Styczeń

8

22

Luty

5

19

Marzec

4

18

Kwiecień

1

15

Maj

6

20

Czerwiec

3

17

Lipiec

15

Sierpień

19

Wrzesień

16

30

Październik

14

28

Listopad

18

Grudzień

16